PT Träning

Vi erbjuder PT träning utomhus, på is eller på vårt gym Holmens fitness center efter överenskommelse.